Media Dakwah

BUMIAswaja

Media Dakwah MWCNU Pragaan
MUSTASYAR
-
SYURIYAH
Rois
- KH. Asnawi Sulaiman, S.Pd
Wakil Rois
- KH. Moh. Rasyad
- K. Jamali Salim, S.Pd.
- K. Musyayyadah
- K. Muhdlar
- K. Moh. Jufri
Katib
- K. Salamin, S.Pd
Wakil Katib
- K. Syauki
A'wan
- K. Ma'ruf
- K. Hakimah
- K. Abd. Hamid
- K. Moh. Hamdi
- K. Mustamin
- KH. Syaiful
- K. Abd. Salam
- K. Taufiq NR
- K. Abd. Mugni
- KH. Nor Holis
- H. Sulaiman
- H. Jamaluddin
- H. Abdullah
- Hasbullah Bukhari
- Abd. Rahman
- Kusnadi (Kades)
- P. Sulalah
- P. Kurdi
- Ach. Khazin
- Homaidi Rafik
- Junaidi
- H. Jamali
TANFIDZIYAH
Ketua
- Drs. KH. Taufiqurrahman
Wakil Ketua
- Hasbullah Marzuq, S.Pd
- K. Fayyad, S.Ag
- Syamsul Arifin, S.Ag
- AH. Ramuki, S.Pd
- K. Shalih
- K. Ahmad Salim
- K. Asy'ari
Sekretaris
- Subaidi, S.Pd.I
Wakil Sekretaris
- Shahih, S.Pd
Bendahara
- K. Syarif
Wakil Bendahara
- K. Mursyid NHK

Siapkan Identitas
Khusus Warga Kecamatan Pragaan