Media Dakwah

BUMIAswaja

Media Dakwah MWCNU Pragaan
MUSTASYAR
-
SYURIYAH
Rois
- KH. Atrawi
Wakil Rois
- Isma'el
- Syamsiruddin, S.Sos.I
- KH. Amir
- KH. Romsiyah
Katib
- Sadra'ie
Wakil Katib
- Norahman
A'wan
- K. Zaihoddin
- K. Muriham
- M. Sa'di
- K. Ali Mufi
- P. Sumniman
- Suparid
- Sholehuddin
- Mad Rafiq
- Imroh Wahyudi
- H. Faisol Zaini
TANFIDZIYAH
Ketua
- K. Munjiah, S.Pd.I
Wakil Ketua
- H. Ahmad Ghafur
- K. Halili
- Moh. Rasad, S.Pd
- Mashudi, S.Sos.I
Sekretaris
- Muhtarom
Wakil Sekretaris
- Safraji
Bendahara
- H. Abd. Karim
Wakil Bendahara
- K. Sukarman

Siapkan Identitas
Khusus Warga Kecamatan Pragaan