Media Dakwah

BUMIAswaja

Media Dakwah MWCNU Pragaan

Data Tambahan Yatim Baru

Sabtu, 26 Desember 2015 02:48 WIB
243x Laporan

DATA TAMBAHAN YATIM BARU

Periode Kedua, Dzulhijjah-Muharram
NO REKENING NAMA LENGKAP ALAMAT LEMBAGA
277 01-15010100 AZKA AS-SHIDQI Karduluk  An Najah I
278 01-15010100 ALTHAF ASSHIDQI Karduluk  An Najah I
279 01-15010100 NUR ALINA SAFITRI  Karduluk  An Najah I
280 01-15010100 ACH. NAUFAL AFANDI  Karduluk  An Najah I
281 01-15010100 KHOLIL FATIR MAULANA  Karduluk  An Najah I
282 01-15010100 MOH. HASBY AS-SHIDDIQY Karduluk  An Najah I
283 01-15010100 SYAIFUL BAHRI  Karduluk  An Najah I
284 01-15010100 MAR'ATUL ISTIQOMAH Karduluk  An Najah I
285 01-15010100 IRODATUL MUALLIFAH  Karduluk  An Najah I
286 01-15010100 ZUMROTIN NURUL QOMARIY Karduluk  An Najah I
287 01-15010100 KHAIRUL ANAM  Karduluk  An Najah I
288 01-15010100 AHMADI   An Najah II
289 01-15010100 ACH. ROFIQI Karduluk   
290 01-15010100 NURUL ARIFIN  Prenduan  Al Muqri 
291 01-15010100 IMROATUSSHOLEHAH  Prenduan  Al Muqri 
292 01-15010100 MOH. ZAKI NABILI  Prenduan  Al Muqri 
293 01-15010100 MOH. ZAM ZAMI  Prenduan   
294 01-15010100 SRI WAHYUNI Prenduan   
295 01-15010100 AULIATUH AROFAH  Prenduan  Al Muqri 
296 01-15010100 SITTI  ANISAH  Prenduan  Al Muqri 
297 01-15010100 FEBI HARTATIK  Prenduan  Al Muqri 
298 01-15010100 ACH. ROMADHANI Prenduan  Al Muqri 
299 01-15010100 HALIMATUZ ZAHROH  Prenduan   
300 01-15010100 BASHAROH SAWIYAH  Prenduan  Al Muqri 
301 01-15010100 ROHINATUN NISA  Prenduan  Nurul Makmur 
302 01-15010100 IKLIL HIKIM DHARI  Prenduan  Nurul Anwar 
303 01-15010100 SITTI KHOLIFAH  Prenduan   
304 01-15010100 ZAINIATUN NAFSIYAH  Prenduan  Nurul Anwar 
305 01-15010100 MILDA ATIYAH Prenduan   
306 01-15010100 IMAM EFENDY Prenduan  Nurul Anwar 
307 01-15010100 NIA WATI  Prenduan  Nurul Anwar 
308 01-15010100 SAMALIANA  Nong Pote  Da'watul Islamiyah 

309 01-15010100 MOH. IBNU  Nong Pote  Da'watul Islamiyah 
310 01-15010100 KARIMATUN JAMILA  Pragaan Daya  Nurul Hidayah 
311 01-15010100 LAILATUL MUNAWWAROH  Pragaan Daya  Nurul Hidayah 
312 01-15010100 LATIFAH  Ragang Waru Mathlabul Ulum
313 01-15010100 SUSYANTI  Waru Timur Mathlabul Ulum
314 01-15010100 KAMILAH  Plalangan Jember Mathlabul Ulum
315 01-15010100 MU'AWIYAH  Waru Pamekasan  Mathlabul Ulum
316 01-15010100 ERNAWATI Waru Pamekasan  Mathlabul Ulum
317 01-15010100 JAMI'ATUL HAMIYAH  Pakong Pmksn Mathlabul Ulum
318 01-15010100 ST. ROMLAH  Waru Pamekasan  Mathlabul Ulum
319 01-15010100 ERNAWATI Waru Pamekasan  Mathlabul Ulum
320 01-15010100 SITI JAZILAH  Jaddung  Nurul Asrar 
321 01-15010100 MOH. NASHRULLAH  Pakamban Daya Nurul Asrar 
322 01-15010100 MULYADI  Pamusian Nurul Asrar 
323 01-15010100 MAMNUNAH  Karduluk   
324 01-15010100 DANANI LAILI HIDAYATI  Aeng Panas  Miftahul Ulum 
325 01-15010100 KINTORA MUHAMMAD ABBAD Prenduan  Muslimat Ny. Hartatik 
326 01-15010100 ILHAM RAMADHANI ARIFIN  Prenduan  Muslimat Ny. Hartatik 
327 01-15010100 FATHIDAYAN ARIFIN  Prenduan  Muslimat Ny. Hartatik 
328 01-15010100 ADITYA MAULANA  Prenduan  Muslimat Ny. Hartatik 
329 01-15010100 MAZNA MAJDIYAH  Prenduan  Muslimat Ny. Hartatik 
330 01-15010100 AZKA DIANA Prenduan  Muslimat Ny. Hartatik 
331 01-15010100 FITRAH RIZQIAKBARI  Prenduan  Muslimat Ny. Hartatik 
332 01-15010100 MASFUFATUS SA'IDAH Aeng Panas   
333 01-15010100 AHAMD EMADUL HAK  Aeng Panas   
334 01-15010100 AHMAD  WAHEDI  Prenduan  Ali Imron Prenduan 
335 01-15010100 FAIQOTUL MUNAWWAROH Prenduan  Ali Imron Prenduan 
336 01-15010100 SRI WAHYUNI Prenduan  Ali Imron Prenduan 
337 01-15010100 ZULFAH  Prenduan  Ali Imron Prenduan 
338 01-15010100 WALIDATUZ SHOFIYAH  Aeng Panas  SDN I Aeng Panas 
339 01-15010100 MASRIFATUR RA'IYA Aeng Panas  SDN I Aeng Panas 
340 01-15010100 FITRIYAH  Prenduan  An Nidhomiyah 
341 01-15010100 MAQSAMAR RIZQOH Prenduan  An Nidhomiyah 
342 01-15010100 MOH. FAUSI Bajra Soka An Nidhomiyah 
343 01-15010100 MASUDAH  Prenduan  An Nidhomiyah 
344 01-15010100 MUHEBUDDIN  Prenduan  An Nidhomiyah 

345 01-15010100 ROYYATUL HASANIYAH  Prenduan  An Nidhomiyah 
346 01-15010100 MUHAMMAD IQBAL Prenduan  An Nidhomiyah 
347 01-15010100 SHINTA ALODIA IVANA Larangan Perreng  Muslimat Lar. Perreng
348 01-15010100 ZAINUL FATAH  Pakamban Laok  Muslimat Pak. Laok 
349 01-15010100 KHOLIQ RAHMATULLAH  Prenduan  Muslimat Ny. Hartatik 
350 01-15010100 ACH. ROMADHANI Prenduan  Muslimat Ny. Hartatik 
351 01-15010100 KHOFIDHATUR ROFI'AH  Prenduan  Muslimat Ny. Hartatik 
352 01-15010100 MAGHFIROH ROMDHONIYAH Prenduan  Muslimat Ny. Hartatik 
353 01-15010100 QORI AZHAMI Prenduan  Muslimat Ny. Hartatik 
354 01-15010100 ARINI FARIDATUL HIJRIYAH    Muslimat Ny. Hartatik 
355 01-15010100 ZID FIE BAZLAN  Prenduan  Muslimat Ny. Hartatik 
356 01-15010100 ZASKIA DWI KAROLIN  Prenduan  Muslimat Ny. Hartatik 
357 01-15010100 MAULIDATUS SHOLIHAH Karduluk  Bpk Buna'ie 
358 01-15010100 INA NOR NINDA SARI  Karduluk  Bpk Buna'ie 
359 01-15010100 FADHOILUL UMAM  Karduluk  Bpk Buna'ie 
360 01-15010100 MAULIDATUL ASRIYAH  Karduluk  Bpk Buna'ie 
361 01-15010100 HASINATUL MAULIYAH  Karduluk  Bpk Buna'ie 
362 01-15010100 JAMILATUL HASANAH  Karduluk  Bpk Buna'ie 
363 01-15010100 RINA   Pakamban Daya  Bpk Waqid 
364 01-15010100 KHAIRUDDIN  Prenduan   
365 01-15010100 FIRMANSYAH  Prenduan   
366 01-15010100 ZAHRATUL AINI  Pragaan Daya   
367 01-15010100 AHMAD GHAZALI  Pragaan Daya   
368 01-15010100 MUHAMMAD KHAIRAN RABBANI Pragaan Daya   
369 01-15010100 HUSNUL MUBAROK  Prenduan   
370 01-15010100 AHMAD MAULIDI Pakamban Daya   
371 01-15010100 MUHAMMAD BERRIL MUSTHOFA Pragaan Laok  Muslimat Ny. Iflahah 
372 01-15010100 ALFIAN RISQIE MU'THO FIRDAUS  Pragaan Laok  Muslimat Ny. Iflahah 
373 01-15010100 BILQIS FAIHAH ARRIFDA  Pragaan Laok  Muslimat Ny. Iflahah 
374 01-15010100 MOH. MOQTAFIL HADI Pakamban Daya   
375 01-15010100 MOH. FARDAN RIZAL ANNABIL  Pakamban Daya   
376 01-15010100 ICHSANUUDIN FARHAN RAHMAN  Pakandangan  
377 01-15010100 FITRIATUL AINIE Prenduan   
378 01-15010100 MAULIDIYA Aeng Panas   
379 01-15010100 FAUZUL DANI ABDULLAH     
380 01-15010100 MOH. ROBI DARWIS    .

381 01-15010100 IMROATUS SHOLEHATUL QONITA  Pragaan Laok   
382 01-15010100 AINUL FAJRI RAMADHANI Kaduara Timur   
383 01-15010100 MASRUL FIDARAINI (Roy) Pragaan Laok   
384 01-15010100 MAULIDATUS SHALIHAH Karduluk   
385 01-15010100 FATIMATUS ZAHROH  Prenduan   
386 01-15010100 SITI ROIHATUL HASANAH  Pakandangan Barat  
387 01-15010100 MOH. FAZA FAUZAN ADZIMA Karduluk   
388 01-15010100 MOH. FITROTUR RAHMAN Pragaan Laok   
389 01-15010100 IMAM MIRZAH Pragaan Laok   
390 01-15010100 MOHAMMAD ZAINUL HAKAM  Karduluk   
391 01-15010100 MUHAMMAD MUSFIK Karduluk   
392 01-15010100 MAZIDATUL IMANIYAH  Prenduan   
393 01-15010100 LATIFATUR RUMMANAH  Prenduan   
394 01-15010100 ACHMAD MUSTHOFA ALI WAHID Aeng Panas   
395 01-15010100 NUR RAHMAH  Karduluk  Bpk. Buna'ie
396 01-15010100 MAISAROH  Aeng Panas   
397 01-15010100 ROBI ALFA ZAMZAMI Prenduan  Muslimat Ny. Radiyah
398 01-15010100 MUHAMMAD SHOFIYUDDIN Prenduan  Muslimat Ny. Radiyah
399 01-15010100 ACH. DANI TAUFIQI Prenduan  Muslimat Ny. Radiyah
400 01-150101002399 RONIY BIL HAQ  Pragaan Daya  Hidayatut Thalibin
401 01-150101002430 MOHAMMAD ABBAS    
402 01-150101002465 ARIFATUR RAHMAH     
403 01-150101002467 PUTRI AMILIA    
404 01-15010100 RUHIN NABIL    
405 01-15010100 AHMADI   An Najah II

Memuat Data...

Siapkan Identitas
Khusus Warga Kecamatan Pragaan